محدودیت صفر (یا بدون محدودیت) معادل کلمه انگلیسی zerolimits در انگلیسی است که این کلمه برگرفته از کتاب محدودیت صفر نوشته جوویتالی است هدف ما رساندن شما به نقطه صفر است.

منظور ما از نقطه صفر جاییست که تمام مدیران و افراد موفق در آن نقطه قرار دارند، و به جامعه کمک میکنند برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد حتما خلاصه کتاب محدودیت صفر را مطالعه کنید.

مباحث اصلی محدودیت صفر در زمینه موفقیت می باشد و با تهیه محتوای در این حوزه ها به تمام افراد جامعه که خواهان موفقیت هستند کمک میکند

امید است بتوانیم سبب رشد مردم کشور عزیزمان باشیم .